ξεκρεμάω

(προωθήθηκε από ξεκρεμώ)
Μεταφράσεις

ξεκρεμάω

(ksekre'mao)

ξεκρεμώ

(ksekre'mo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κατεβάζω κτ που είναι κρεμασμένο ξεκρεμάω έναν πίνακαένα παλτό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close