ξεναγώ

Μεταφράσεις

ξεναγώ

guideguider (ksena'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συνοδεύω τουρίστες και παρουσιάζω αξιοθέατα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close