ξενιτιά

Μεταφράσεις

ξενιτιά

(kseni'tça)
ουσιαστικό θηλυκό
η απομάκρυνση σε άλλο τόπο πάω στην ξενιτιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close