ξεντύνομαι

Μεταφράσεις

ξεντύνομαι

(kse'dinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close