ξενός

Μεταφράσεις

ξενός

extranjero
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close