ξενύχτι

Μεταφράσεις

ξενύχτι

(kse'nixti)
ουσιαστικό ουδέτερο
νύχτα που περνάει κν χωρίς να κοιμηθεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close