ξεπατικώνω

Μεταφράσεις

ξεπατικώνω

trace (ksepati'kono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σχεδιάζω σε λεπτό χαρτί αυτό ακριβώς που φαίνεται από κάτω ξεπατικώνω ένα σχέδιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close