ξεροψήνω

Μεταφράσεις

ξεροψήνω

(ksero'psino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ψήνω κτ ώστε να είναι τραγανό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close