ξεστομίζω

Μεταφράσεις

ξεστομίζω

utter (ksesto'mizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προφέρω ξεστομίζω βαριές κουβέντες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close