ξεστρώνω

Μεταφράσεις

ξεστρώνω

(kse'strono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βγάζω κάλυμμα ξεστρώνω κρεβάτιτραπέζι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close