ξεψυχάω

(προωθήθηκε από ξεψυχώ)
Μεταφράσεις

ξεψυχάω

(ksepsi'xao)

ξεψυχώ

(ksepsi'xo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
πεθαίνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close