ξημερώνει

Μεταφράσεις

ξημερώνει

(ksime'roni)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
όταν αρχίζει να φέγγει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close