ξυλουργείο

Μεταφράσεις

ξυλουργείο

(ksilur'ʝio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το εργαστήρι του ξυλουργού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close