ξύνομαι

Μεταφράσεις

ξύνομαι

('ksinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close