οίδημα

Μεταφράσεις

οίδημα

oedème ('iðima)
ουσιαστικό ουδέτερο
ιατρική το πρήξιμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close