οίκημα

Μεταφράσεις

οίκημα

residence, premise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close