οίστρος

Μεταφράσεις

οίστρος

botfly, horsefly, oestrus, gadfly

οίστρος

inspiration, transport, verve
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close