ογδοηκοστός

Μεταφράσεις

ογδοηκοστός

achtzigste

ογδοηκοστός

quatre-vingtième

ογδοηκοστός

восьмидесятый
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close