οδηγίες

Μεταφράσεις

οδηγίες

pokyny

οδηγίες

instruktioner, retningsanvisning

οδηγίες

Anweisungen

οδηγίες

directions, instructions

οδηγίες

ohjeet

οδηγίες

indications, instructions

οδηγίες

upute

οδηγίες

istruzioni

οδηγίες

指示

οδηγίες

지시

οδηγίες

instrukcje

οδηγίες

instruções

οδηγίες

инструкции

οδηγίες

färdbeskrivning, instruktioner

οδηγίες

การชี้แนะ, คำแนะนำสั่งสอน

οδηγίες

talimatlar, yol tarifi

οδηγίες

chỉ dẫn, hướng dẫn

οδηγίες

说明
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close