οδηγός

Μεταφράσεις

οδηγός

gvidanto

οδηγός

conducteur, guide

οδηγός

průvodce, řidič

οδηγός

chauffør, guide

οδηγός

conductor, guía

οδηγός

ajaja, opas

οδηγός

vodič, vozač

οδηγός

conducente, guida

οδηγός

ガイド, 運転手

οδηγός

안내자, 운전자

οδηγός

bestuurder, gids

οδηγός

guide, sjåfør

οδηγός

kierowca, przewodnik

οδηγός

condutor, guia, motorista

οδηγός

chaufför, guide

οδηγός

คนขับ, คู่มือ

οδηγός

rehber, sürücü

οδηγός

hướng dẫn viên, tài xế

οδηγός

领路人, 驾驶者
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close