οδικός

Μεταφράσεις

οδικός

(oði'kos) αρσενικό

οδική

(oði'ci) θηλυκό

οδικό

routierالطريق도로ถนนRoadestrada (οði'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τους δρόμους το οδικό δίκτυο
οι κανόνες κατά την οδήγηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close