οδοντωτός

Μεταφράσεις

οδοντωτός

serrated, toothed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close