οδυρμός

Μεταφράσεις

οδυρμός

lament
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close