οδόφραγμα

Μεταφράσεις

οδόφραγμα

barricade, roadblock

οδόφραγμα

حَاجِز

οδόφραγμα

zátaras

οδόφραγμα

vejspærring

οδόφραγμα

Straßensperre

οδόφραγμα

control de carreteras

οδόφραγμα

tiesulku

οδόφραγμα

barrage routier

οδόφραγμα

blokada ceste

οδόφραγμα

blocco stradale

οδόφραγμα

道路封鎖

οδόφραγμα

노상 장애물

οδόφραγμα

wegversperring

οδόφραγμα

veisperring

οδόφραγμα

blokada drogi

οδόφραγμα

barricada

οδόφραγμα

vägspärr

οδόφραγμα

สิ่งกีดขวาง

οδόφραγμα

çevirme

οδόφραγμα

rào chắn đường

οδόφραγμα

路障
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close