οδύνη

Μεταφράσεις

οδύνη

anguish, sorrow, grief
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close