οικεία

Μεταφράσεις

οικεία

familièrement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close