οικισμός

Μεταφράσεις

οικισμός

settlementSiedlungrèglementavvecklingvypořádání结算afregning結算liquidação (ici'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
κατοικημένη περιοχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close