οικιστής

Μεταφράσεις

οικιστής

settler
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close