οικογενειακή κατάσταση

Μεταφράσεις

οικογενειακή κατάσταση

الـحَالَةُ الزَوْجِيّةِ

οικογενειακή κατάσταση

rodinný stav

οικογενειακή κατάσταση

ægteskabelig status

οικογενειακή κατάσταση

Familienstand

οικογενειακή κατάσταση

marital status

οικογενειακή κατάσταση

estado civil

οικογενειακή κατάσταση

siviilisääty

οικογενειακή κατάσταση

situation de famille

οικογενειακή κατάσταση

bračni status

οικογενειακή κατάσταση

stato civile

οικογενειακή κατάσταση

婚姻関係の有無

οικογενειακή κατάσταση

결혼 상황

οικογενειακή κατάσταση

echtelijke staat

οικογενειακή κατάσταση

sivilstand

οικογενειακή κατάσταση

stan cywilny

οικογενειακή κατάσταση

estado civil

οικογενειακή κατάσταση

семейное положение

οικογενειακή κατάσταση

civilstånd

οικογενειακή κατάσταση

สถานภาพสมรส

οικογενειακή κατάσταση

medeni hal

οικογενειακή κατάσταση

tình trạng hôn nhân

οικογενειακή κατάσταση

婚姻状况
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close