οικοδόμος

Μεταφράσεις

οικοδόμος

builder (iko'ðomos)
ουσιαστικό αρσενικό
εργάτης οικοδομών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close