οικονόμος

Μεταφράσεις

οικονόμος

économe

οικονόμος

seneschal, steward
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close