οικουμενικ-ός (m), -ή (f), -ό (n)

Μεταφράσεις

οικουμενικ-ός (m), -ή (f), -ό (n)

œcuménique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close