οικτρός

Μεταφράσεις

οικτρός

pitiful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close