οικόπεδο

Μεταφράσεις

οικόπεδο

plot (i'kopeðo)
ουσιαστικό ουδέτερο
κομμάτι γης που πρόκειται να κτιστεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close