οιονεί

Μεταφράσεις

οιονεί

quasi
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close