οιοσδήποτε

Μεταφράσεις

οιοσδήποτε

any, anybody

οιοσδήποτε

quiconque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close