οισοφάφος

Μεταφράσεις

οισοφάφος

esophagus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close