οισόφαγος

Μεταφράσεις

οισόφαγος

gullet
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close