οιωνοσκοπία

Μεταφράσεις

οιωνοσκοπία

augury

οιωνοσκοπία

augure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close