οιωνοσκόπος

Μεταφράσεις

οιωνοσκόπος

augur

οιωνοσκόπος

augure

οιωνοσκόπος

augur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close