οιωνός

Μεταφράσεις

οιωνός

augury, omenaugure, présageomen (io'nos)
ουσιαστικό ουδέτερο
στοιχείο που δείχνει τι θα γίνει στο μέλλον καλός κακός οιωνός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close