οκτάπλευρος

Μεταφράσεις

οκτάπλευρος

octogonal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close