οκτάωρο

Μεταφράσεις

οκτάωρο

осем часаotto oreacht uuroito horasacht Stundenosm hodinocho horasשמונה שעותeight hoursثماني ساعاتotte timerosiem godzinhuit heuresвосемь часов (o'ktaoro)
ουσιαστικό ουδέτερο
το διάστημα οκτώ ωρών δουλεύω οκτάωρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close