οκταδικός

Μεταφράσεις

οκταδικός

octal

οκταδικός

octal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close