οκτακόσια

Μεταφράσεις

οκτακόσια


ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός οκτακόσια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close