ολιγαρκής

(προωθήθηκε από ολιγαρκές)
Μεταφράσεις

ολιγαρκής

(οliɣar'cis) αρσενικό-θηλυκό

ολιγαρκές

(οliɣar'ces) ουδέτερο
επίθετο
που αρκείται στα λίγα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close