ολιγόλογος

Μεταφράσεις

ολιγόλογος

taciturn

ολιγόλογος

taciturne
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close