ολισθηρός

Μεταφράσεις

ολισθηρός

slippery

ολισθηρός

glissant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close