ολοένα

Μεταφράσεις

ολοένα

(olo'ena)
επίρρημα
όλο και πιο Έτρεχε ολοένα και γρηγορότεραπιο γρήγορα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close