ολοκλήρωση

Μεταφράσεις

ολοκλήρωση

calcul intégralcompletionzakończenie完成完成완료dokončení (olo'klirosi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να τελειώνει κτ η ολοκλήρωση οικοδομής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close